Kansen 2017-06-02T12:34:59+00:00

kansen

Naast de opofferingen die moeten worden gedaan, biedt het vliegveld ook kansen. De verwachting is dat de lokale en regionale economie een flinke boost zal krijgen. Voor de boeren die rondom het vliegveld hun bedrijf hebben is het vliegveld een groot gevaar. De uitstoot van vliegtuigen kan een grote bedreiging vormen voor de vele biologische producten die geteeld worden. Maar de Flevolandse boeren blijken creatief te zijn en hebben hele andere plannen dan demonstreren tegen het vliegveld.

Onderzoek
Door het omdenken creëren de boeren kansen voor zichzelf, maar dat neemt hun zorgen nog niet helemaal weg. De bedreiging van milieuschade blijft immers bestaan. Toch lijkt ook daar een oplossing voor te zijn gevonden.

De Lelystadse Boer heeft samen met supermarkten en onderzoekers, van bijvoorbeeld Wageningen University, een systeem ontwikkeld om te meten of uitstoot van vliegtuigen op de landbouwproducten terecht komt.

Mocht er inderdaad een effect zijn op het voedsel dan zullen de boeren worden gecompenseerd. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een afspraak gemaakt dat elke vijf jaar een nieuwe meting wordt uitgevoerd om te kijken in hoeverre er sprake is van schadelijke uitstoot van vliegtuigen.

Naast de opofferingen die moeten worden gedaan, biedt het vliegveld ook kansen. De verwachting is dat de lokale en regionale economie een flinke boost zal krijgen. Voor de boeren die rondom het vliegveld hun bedrijf hebben is het vliegveld een groot gevaar. De uitstoot van vliegtuigen kan een grote bedreiging vormen voor de vele biologische producten die geteeld worden. Maar de Flevolandse boeren blijken creatief te zijn en hebben hele andere plannen dan demonstreren tegen het vliegveld.

Onderzoek
Door het omdenken creëren de boeren kansen voor zichzelf, maar dat neemt hun zorgen nog niet helemaal weg. De bedreiging van milieuschade blijft immers bestaan. Toch lijkt ook daar een oplossing voor te zijn gevonden.

De Lelystadse Boer heeft samen met supermarkten en onderzoekers, van bijvoorbeeld Wageningen University, een systeem ontwikkeld om te meten of uitstoot van vliegtuigen op de landbouwproducten terecht komt.

Mocht er inderdaad een effect zijn op het voedsel dan zullen de boeren worden gecompenseerd. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een afspraak gemaakt dat elke vijf jaar een nieuwe meting wordt uitgevoerd om te kijken in hoeverre er sprake is van schadelijke uitstoot van vliegtuigen.

werkgelegenheid

Het vernieuwde vliegveld zou vooral goed moeten zijn voor de lokale werkgelenheid. Naar aanleiding van het luchthavenbesluit waarin werd besloten dat het vliegveld verbouwd zou worden, is er onderzoek gedaan naar de economische effecten van de verbouwing.

De groei
Het vliegveld gaat in drie fases groeien:
Fase 1: 10.000 vliegbewegingen per jaar (een vliegtuig dat land of opstijgt). Dat zijn 13 vluchten per dag. Er zullen 1 miljoen passagiers op Lelystad Airport komen. Deze fase gaat vanaf 2018 in werking.

Fase 2: 25.000 vliegbewegingen per jaar. Er zullen 2,5 miljoen passagiers vliegen van en naar Lelystad Airport. De realisatie van deze fase start vanaf 2023 en loopt door tot 2033 als de derde fase start.

Fase 3: 45.000 vliegbewegingen per jaar. 4,5 miljoen mensen zullen van en naar Lelystad Airport vliegen. De realisatie hiervan start in 2033.

In de eerste fase zal het vliegveld geen extra functies hebben. In de tweede fase voorziet het vliegveld dat het een base (een basis) voor een vliegtuigmaatschappij is waarbij het vier gestationeerde vliegtuigen heeft op het vliegveld.  Tijdens de laatste fase zou het vliegveld een vaste thuisbasis moeten worden voor een goedkopere luchtvaartmaatschappij of een airline die gericht is op vakantiebestemmingen.

Het economisch effect
Er zijn drie verschillende effecten voor de werkgelegenheid.
1. Directe werkgelegenheid naar aanleiding van (meer) passagiers- en vrachtvluchten. Bijvoorbeeld de afhandeling van bagage.
2. Werkgelegenheid doordat toeleveranciers zich vestigen bij de luchthaven. Bijvoorbeeld een onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen.
3. Werkgelegenheid doordat bedrijven zich vestigen bij de luchthaven omdat zij een luchthaven nodig hebben voor hun bedrijvigheid. Bijvoorbeeld een post- of pakketleverancier.

Tijdens de ontwikkeling van de eerste fase zal vooral de directe werkgelegenheid een boost krijgen. De verwachting is dat de ontwikkeling de directe werkgelegenheid 380 fulltime banen oplevert. Uiteindelijk zal de directe werkgelegenheid van het vliegveld groeien naar 1200 banen.

De directe werkgelegenheid per fase. Bron:  Stratagem Strategic Research BV

Mocht Lelystad Airport de thuisbasis worden van een vliegmaatschappij, zou dat volgens het onderzoek nog eens 1300 banen opleveren. De indirecte werkgelegenheid levert nog eens 500 banen op.  Uiteindelijk zou Lelystad Airport rond de 3200 banen moeten opleveren.

Het vernieuwde vliegveld zou vooral goed moeten zijn voor de lokale werkgelenheid. Naar aanleiding van het luchthavenbesluit waarin werd besloten dat het vliegveld verbouwd zou worden, is er onderzoek gedaan naar de economische effecten van de verbouwing.

De groei
Het vliegveld gaat in drie fases groeien:
Fase 1: 10.000 vliegbewegingen per jaar (een vliegtuig dat land of opstijgt). Dat zijn 13 vluchten per dag. Er zullen 1 miljoen passagiers op Lelystad Airport komen. Deze fase gaat vanaf 2018 in werking.

Fase 2: 25.000 vliegbewegingen per jaar. Er zullen 2,5 miljoen passagiers vliegen van en naar Lelystad Airport. De realisatie van deze fase start vanaf 2023 en loopt door tot 2033 als de derde fase start.

Fase 3: 45.000 vliegbewegingen per jaar. 4,5 miljoen mensen zullen van en naar Lelystad Airport vliegen. De realisatie hiervan start in 2033.

In de eerste fase zal het vliegveld geen extra functies hebben. In de tweede fase voorziet het vliegveld dat het een base (een basis) voor een vliegtuigmaatschappij is waarbij het vier gestationeerde vliegtuigen heeft op het vliegveld.  Tijdens de laatste fase zou het vliegveld een vaste thuisbasis moeten worden voor een goedkopere luchtvaartmaatschappij of een airline die gericht is op vakantiebestemmingen.

Het economisch effect
Er zijn drie verschillende effecten voor de werkgelegenheid.
1. Directe werkgelegenheid naar aanleiding van (meer) passagiers- en vrachtvluchten. Bijvoorbeeld de afhandeling van bagage.
2. Werkgelegenheid doordat toeleveranciers zich vestigen bij de luchthaven. Bijvoorbeeld een onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen.
3. Werkgelegenheid doordat bedrijven zich vestigen bij de luchthaven omdat zij een luchthaven nodig hebben voor hun bedrijvigheid. Bijvoorbeeld een post- of pakketleverancier.

Tijdens de ontwikkeling van de eerste fase zal vooral de directe werkgelegenheid een boost krijgen. De verwachting is dat de ontwikkeling de directe werkgelegenheid 380 fulltime banen oplevert. Uiteindelijk zal de directe werkgelegenheid van het vliegveld groeien naar 1200 banen.

De directe werkgelegenheid per fase. Bron:  Stratagem Strategic Research BV

Mocht Lelystad Airport de thuisbasis worden van een vliegmaatschappij, zou dat volgens het onderzoek nog eens 1300 banen opleveren. De indirecte werkgelegenheid levert nog eens 500 banen op.  Uiteindelijk zou Lelystad Airport rond de 3200 banen moeten opleveren.

foto’s bij dit thema

Nico Florissen onderzoekt zijn peren
Een toekomstige appel
Samen met hulp van de zorgboerderij laadt Astrid de producten in de auto
Uitrusten van het zware werk
De verse boerenproducten worden afgeleverd bij de horeca

andere thema’s

GELUIDSOVERLAST

Waarom zijn de vliegroutes zoals ze zijn?

KLEINE LUCHTVAART

Is er nog ruimte voor de kleinere vliegtuigen?

SUCCESFACTOREN

Wanneer is het vliegveld een succes?

HOME

Ga terug naar de homepage